Contacta
Segueix-nos al Facebook
 

OFERTA DE SERVEIS
Educaciˇ per a la sostenibilitat: serveis adrešats als centres educatius
  » Organitzaciˇ i guiatge de sortides de descoberta, coneixement o investigaciˇ de l'entorn natural i rural.
» Desenvolupament de tallers ambientals a l'aula (aigua, energia, residus, soroll, biodiversitat).
» Visites a instalĚlacions ambientals (deixalleries, depuradores, plantes de triatge).
» Monitoratges per a visites i interpretaciˇ d'exposicions sobre temÓtiques ambientals.
» Desenvolupament de propostes de sostenibilitat especÝfiques als centres educatius.
» Assessorament en el desenvolupament de projectes ambientals de centre.
» Formaciˇ al professorat en la planificaciˇ i desenvolupament de projectes ambientals: seminaris, formacions de centre i de zona.
» Monitoratges per a visites i interpretaciˇ d'exposicions sobre temÓtiques ambientals.
» Suport a les associacions de mares i pares (AMPA) en l'organitzaciˇ i desenvolupament de xerrades, cursos i projectes de sostenibilitat.
 
Educaciˇ per a la sostenibilitat: serveis adrešats als ajuntaments i administracions supramunicipals
  »Creaciˇ, gestiˇ i execuciˇ de programes d'educaciˇ per a la sostenibilitat i serveis de guiatge i interpretaciˇ a espais naturals.
» Disseny i monitoratge d'activitats, tallers i visites ambientals dels programes municipals d'educaciˇ.
» Creaciˇ, disseny i ediciˇ de dossiers, fitxes, manuals, p˛sters, guies i altres materials d'educaciˇ per a la sostenibilitat.
» Guiatge i desenvolupament de d'itineraris, tallers, visites a instalĚlacions, monitoratge d'exposicions, xerrades, jornades i organitzaciˇ d'esdeveniments ambientals adrešats a la ciutadania de carÓcter l˙dic-pedag˛gic.o especialitzats.
» Organitzaciˇ, disseny, ediciˇ i monitoratge d'exposicions temÓtiques i de materials audiovisuals de divulgaciˇ ambiental.
» Realitzaciˇ d'activitats l˙diques de carÓcter ambiental adrešades a entitats i associacions, i organitzaciˇ d'activitats de lleure de temÓtica ambiental (casals, campaments, parcs infantils de Nadal).
» Formaciˇ ambiental per a tallers ocupacionals, escoles-tallers, escoles d'adults, cursos per a aturats.
 
Comunicaciˇ i sensibilitzaciˇ ambiental
  »Disseny i execuciˇ de campanyes de comunicaciˇ i sensibilitzaciˇ ciutadana per als diferents vectors del desenvolupament sostenible (minimitzaciˇ i recollida selectiva de residus, estalvi d'aigua, estalvi energŔtic, prevenciˇ de soroll).
»Realitzaciˇ de campanyes especÝfiques per a determinats sectors de poblaciˇ (comeršos, mercats, professionals).
»Elaboraciˇ i ediciˇ de publicacions temÓtiques de divulgaciˇ ambiental (mobilitat, residus, consum sostenible, estalvi d'aigua, parcs i Órees verdes, soroll).
»Serveis d'informaciˇ i divulgaciˇ d'espais naturals protegits.
»Organitzaciˇ i desenvolupament de cursos, xerrades, cicles de conferŔncies, jornades i altres activitats de divulgaciˇ i coneixement dels ecosistemes naturals i urbans.
 
Serveis TŔcnics
 
  » Realitzaciˇ d'estudis de recerca en l'Ómbit dels ecosistemes naturals..
» Elaboraciˇ d'estudis d'afectaciˇ a la fauna o vegetaciˇ en estudis d'impacte ambiental.
» Estudis de percepciˇ ciutadana sobre diferents vectors de les Agendes 21 municipals.
» Preparaciˇ i gestiˇ de subvencions de qualsevol Ómbit de la sostenibilitat.
» Treballs de diagnosi i participaciˇ ciutadana en l'elaboraciˇ o revisiˇ de les auditories municipals ambientals.
» Creaciˇ i senyalitzaciˇ d'itineraris per l'entorn natural.
» Planificaciˇ i execuciˇ de treballs d'instalĚlaciˇ de sistemes de recollida d'aigŘes pluvials.
» Avaluaciˇ i seguiment de la incidŔncia del mosquit tigre i altres plagues.
» Estudis de restauraciˇ i recuperaciˇ d'Órees naturals degradades.